Представителен Салон Schwarzkopf Professional

Складова база:

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Политика за поверителност

Ние от  ИНСПРЕС  ООД събираме, обработваме, съхраняваме и използваме лични данни, необходими за изпълнение на договори и правни задължения във връзка с дейността ни, както и за да изпращаме информация за нашите продукти и да предлагаме отлично обслужване на клиентите ни.

Личните данни се съхраняват, докато продължава партньорството с ИНСПРЕС  ООД и за определения по закон срок и се прехвърлят към определените по закон дружества или към определени партньори, което в този случай става със съгласието на собственика на данните.

Обработването на личните данни става съобразно наложените практики, за да се гарантира сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите на ИНСПРЕС  ООД спазват високи стандарти за етика, поверителност и професионална тайна, като се придържат към ценностите и правилата на компанията, описани в ръководството за качество и политиката за човешките ресурси.

Гарантираме съответствие с действащото законодателство по отношение на защитата на данните и поверителността и сме въвели процедури за предоставяне на ефикасни отговори на исканията за достъп и проверка на личните данни, както и за актуализации, промени или предоставяне на данните в единен и структуриран формат.

Съгласно действащото законодателство имате право да заявите изтриване на данните, да възразите срещу обработването и автоматичното обработване на лични данни за профилиране, както и срещу преносимостта на данните.
Собствениците на лични данни могат да подадат жалба срещу обработването до националния надзорен орган: Националната комисия за защита на данните (CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados).

За допълнителна информация, уточнения или жалби относно обработването на лични данни, моля, свържете се с: info@inspres.com

ИНСПРЕС ООД

СКЛАДОВА БАЗА:

с. Скутаре 4134, ул. „Хан Крум” № 2

ASK Academy:

Пловдив 4000, ул. „Златна Панега” № 2 Б

ТЕЛЕФОНИ:

Тел 1: 0886 10 20 37
Тел 2: 031 29 20 77

EMAIL:

info@inspres.com