Керамична "Йонна" четка за изсушаване ф 20

Керамична "Йонна" четка за изсушаване N 541 20 77Керамична "Йонна" четка за изсушаване ф 33

Керамична "Йонна" четка за изсушаване N 541 33 77Керамична "Йонна" четка за изсушаване ф 53

Керамична "Йонна" четка за изсушаване N 541 53 77Керамична "Йонна" четка за изсушаване ф 80

Керамична "Йонна" четка за изсушаване N 541 80 77Керамична "Йонна" четка за изсушаване ф 25

Керамична "Йонна" четка за изсушаване N 541 25 77Керамична "Йонна" четка за изсушаване ф 43

Керамична "Йонна" четка за изсушаване N 541 43 77Керамична "Йонна" четка за изсушаване ф 65

Керамична "Йонна" четка за изсушаване N 541 65 77Инспрес ООД - гр. Пловдив, складова база: с. Скутаре 4134, ул. "Хан Крум" № 2, тел.: 03129 2077; факс: 0331 299 904