Пневматична четка - голяма, дърво
Пневматична четка - голяма, дърво N 125 03 84


Пневматична четка - малка, дърво
Пневматична четка - малка, дърво N 128 03 84


Пневматична четка - смесена - дърво, естествен косъм
Пневматична четка - смесена - дърво, естествен косъм N 125 22 80


Пневматична четка - средна, дърво
Пневматична четка - средна, дърво N 127 03 84


Пневматична четка - дърво, естествен косъм
Пневматична четка - дърво, естествен косъм N 125 22 40


Пневматична четка - смесена - дърво, естествен косъм
Пневматична четка - смесена - дърво, естествен косъм N 128 22 80


Инспрес ООД - гр. Пловдив, складова база: с. Скутаре 4134, ул. "Хан Крум" № 2, тел.: 03129 2077; факс: 0331 299 904