Четка за изсушаване Quick Styler ф 45
Четка за изсушаване Quick Styler N 068 030 40


Четка за изсушаване Jumbo Styler ф 58
Четка за изсушаване Jumbo Styler N 080 03 40


Четка за изсушаване Jumbo Styler ф 72
Четка за изсушаване Jumbo Styler N 082 03 40


Четка за изсушаване Quick Styler ф 55
Четка за изсушаване Quick Styler N 069 03 40


Четка за изсушаване Jumbo Styler ф 65
Четка за изсушаване Jumbo Styler N 081 03 40


Инспрес ООД - гр. Пловдив, складова база: с. Скутаре 4134, ул. "Хан Крум" № 2, тел.: 03129 2077; факс: 0331 299 904