Четка за изсушаване Hot Curling ф 12
Четка за изсушаване Hot Curling N 545 12 77


Четка за изсушаване Hot Curling ф 43
Четка за изсушаване Hot Curling N 545 42 77


Четка за изсушаване Hot Curler ф 20
Четка за изсушаване Hot Curler N 544 20 77


Четка за изсушаване Hot Curler ф 33
Четка за изсушаване Hot Curler N 544 33 77


Четка за изсушаване Hot Curler ф 50
Четка за изсушаване Hot Curler N 544 50 77


Четка за изсушаване Hot Curling ф 33
Четка за изсушаване Hot Curling N 545 33 77


Четка за изсушаване Hot Curling ф 53
Четка за изсушаване Hot Curling N 545 53 77


Четка за изсушаване Hot Curler ф 25
Четка за изсушаване Hot Curler N 544 25 77


Четка за изсушаване Hot Curler ф 40
Четка за изсушаване Hot Curler N 544 40 77


Четка за коса, плоска, въздушна /метал/
Четка за kosa, плоска, въздушна /метал/ N 507 96 79


Инспрес ООД - гр. Пловдив, складова база: с. Скутаре 4134, ул. "Хан Крум" № 2, тел.: 03129 2077; факс: 0331 299 904